KHOL HADDAD

  Senin, 30 November 2020   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub.(dok)

AYOTEGAL.COM - Seumur-umur bungahe' Peni ora mupakat. Dudu soal olih waledan tapine' olih ijin Mane' pre rong dina kiye. Apa maning Bujang melu mbantu ngomong alias miul ula Eben Mane' ngolihi.

  " Ne', jare Bujang..",poran wis rong dina kiye Peni dinei libur...dewek  pengin piknik go seger-seger awake wong gal dina suntuk ngopeni Nyong mbokan mengko sutris malah repot".
    " Ngono ra papa ? Semaur Mane'. Bujang kur mesem karo ngrangkul Mane'.

Peni sekale' wong sejen tapine' dianggep keluarga goneng Mane'. Melu Mane' awit Bujang esih bocah sampe kaplak. Jalaran Mane' dodolan gon pasar, urusan umah karo ngrumat Bujang tanggung jawab Peni.

Taunan melu Mane ngancani Bujang akeh susah-senenge' laka etungan. Nembe kiye senenge' Peni por-poran. Kejaba kuwe waktu rong dina kiye' pengin nekani acara KHoul Haddad sing dianakna gal taun. Setengah wulan sedurunge' mlebu pasa Ramadhan. 

Adong melu etungan taun  Hijriyah tanggale' limalas sya'ban. Pengimpen sing wis diempin-impen lawas nganti kegawa ngimpi. Peni ngimpi ketemu Habib Mohammad bin Thohir Al Haddad lan ditakoni. Pitakone' ,

    " Ngono lawas ora niliki Nyong.!" Urung kober njawab si Tabib ngilang. Ora suwe Peni tangi. Pikire ndean maksude' ngundang kon teka. "Nyong kudu mana" tekade' Peni

Pimen maning wis pirang-pirang taun ora nekani KHoul Haddad. Sejege esih prawan kencur sampe seki. Bakuten ning arep ziarah maring Habib Muhammad bin Thohir Al Haddad Peni kudu gemi nyelengi. Soale' biayane' ora setitik. 

Jare ustadze ora mung ongkos kendaraan uga diniati shodaqoh men olih berkah seka Pengeran. Arane' piknik religi sejen kaya piknik liyane'. 

Adong piknik biasa isine' hura-hura,cedek hawa nafsu,hawane' seneng-seneng tok. Ari piknik religi tah luru pahala,golet berkah. Ngormati ulama,habaib sing mbalung getih nggo dakwah,kanggo syiar agama.

Sapa kuwe Habib Muhammad bin Thohir Al Haddad  ? Peni ora ngarti blas. Jare ustadz sing ngejak biasa ngumpul nang  Pengajian critane' kaya kiye' :

    Laire taun 1838 M nang dusun Geidun Hadramaut. Pindah maring Indonesia latane pindah nang tlatah Jawa tepate' tlatah Tegal lan sekitare. Uripe ' deweke pancen kanggo dakwah,nyebarna agama Islam kususe daerah Pesisir Utara sing moncere' seki kasebut : Pantura. 

Sampeken' patine taun 1885 M tetep kiyeng dakwahi masyarakat. Pusarane ana nang dusun Kraton Tegal Barat tlatah Tegal kasebute Makam Al-Haddad . Selugune' arane dalan Salak tapine' wong-wong seka luar kota luwih apal tembung Haddad.

Nalika deweke' umur 47 taun nggawa anak lorone' mene, arane' Habib Husein lan Habib Alwi. Karo dakwah nyambi dagang nang tlatah Jawa sampe akhire pati kabeh. Anak loro mau siji dikubur nang Jombang lan sijine' maning dikubur nang Bogor. Sawetara deweke' dikubur gon makam Haddad kelebone: dusun Kraton Tegal Barat tlatah Tegal,sampe seki makame' ditekani peziarah seka ndi-ndi ora.

Saben Habib Muhammad bin Thohir Al Haddad mider-mider dakwah gon tlatah Jawa mesti nggawa kuli panggul jumlahe' 40 uwong. 

Tujuane' ngormati maring wong sing ketiban attawa ketekan deweke'. Biasane sing nduwe umah pantese' ngormati dayoh nang deweke' diwalik tamune' ngormati sing ketiban. Y wong 40 kon sinoman persis kaya wong nduwe gawe'. Pikire' ,wong gelem didayohi be sukur nemen aja kosih ngrepoti. Sing penting dakwahe' lancar.

Aja kaget angger kebiasan wong Arab nulis nasabe' dawa pisan. Tapine' pancen eben  garis turunane' genah. Ora pan kanggo pentol-pentolan kayadene' Habib Muhammad bin Thohir Al Haddad kiye' misale'. Diurut seka deweke' ujung-ujunge anjog sahabat Ali RA,mantu uga jakwire jeng Nabi Muhammad Saw. 

Delengen kyeh : Alhabib Muhammad bin Thohir bin Umar bin Abubakar bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al Haddad bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abubakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad AnNaqib bin Ali AlUraidhi bin Ja'far AshShadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib,bojone' Fatimah Az-Zahra anak wadone' Rosul Muhammad Saw..
              *
Wong Ustadze' critane' ngalar- ngalar- Peni keturon. Dibugah tangi neng batire' karo ucek-ucek mripat antarane' krungu lan setengah krungu jebul acara piknik religi batal. Pengrasa dunia rep kiamat Khoul Haddad taun kiye' laka gegara virus Corona, makhluk cilik sing ora katon mung nggilani. Pragat.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar