Selamat Hari Nusantara 13 Desember 2020

  Senin, 14 Desember 2020   Dwi Ariadi
Ki Sengkek Suharno, Dalang Wayang Kebangsaan,(dok)

AYOTEGAL.COM - Angin krasa semilir sementara langit padhang kenang Sinareng wulan kebek neng lintang gawe tambah nemen indahe wengi kuwe tetkala para Punakawan sing dipandegani karo Semar bareng warga lagi nganakna Slametan Sedekah Bumi ng ngarep Pendopo Karang Kadempel.

Bagong sing dadi panitia meski mung nganggo batik biasa ro iket kepala bosok pawehane Prabu Kresna kesawang gagah berwibawa ngai sekapur sirih prakata panitia merga ws diparingi limpahan rakhmat lan keberkahan sg ws diterima Bumi Karang Kadempel samasyarakate kabeh sekang sang widi wase gusti pengeran kang Murbeng Dumadi.

Karang Kadempel senajan mung wilayah cilik tapi nduweni keluwihan sing rupane bumi sg membentang sekang Pucuk gunung sampai pinggir Lautan, kesuburan tanah lan sumber air sing melimpah serta Pantai sing apik uga keanerakagam etnis lan budaya serta agama sing dadi kesughihan sg rabisa detung mulane patut disyukuri sebagai anugerah Sang Pencipta lewat acara Sedekah Bumi.

Aneka werna etnis budaya lan religitas penduduke ora ngalangi semangat persatuan dan kesatuan sing wis ngakar sing miyen merga didasari kesadaran sing teka saka ati sanubari sebagai manusia sing nduweni cipta rasa lan karsa serta mbudaya ning njeroni  bingkai Bhineka tunggal Ika.

AYO BACA : Tips Orang Tua Mendidik Anak di Masa Pandemi Covid 19

Semangat keberagaman lan toleransi sing selawase kiye wis dadi kebiasaan lan budaya kudu terus dipupuk lan dilestarikna mendah dadi tameng sekang segala macem rongrongan lan  serangan mbuh kuwe aekang njero apamaning sing njaba karo  kelompok sing pengin memecah belah persatuan lan kesatuan sing bakale gawe ancur lan sengsara salawase.

Aja kosih negeri sing gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja sing merupakan berkah lan karunia ra ketungan kiye dadi remuj lan bubrah dening sahwat politik lan nafsu berkuasa serta ketamakan kelompok sg ora pengin karang kadempel tetep aman damai lan sejahtera.

Neng pungkasane Sambutan Bagong ngemutaken go warga mendah aja klalen marek maring gusti sg kuasa sg ws nyiptakena awake dewek sebage wujud Habluminalloh lan njaga Silaturahim srawung karo tangga sebage bentuk Habluminannas terua aja kosih kalen njaga lingkungan lan alam sekitar sebage manifestasi Hablu alal alamin sg bakal dasi Kunci keseimbangan Tata Kosmos panguripan.

Semar aing awit mau ngrungokna omongane bagong ndadak mbrebes mili matane kesawang Prabu Puntadewa bareng rombongan Pandawa merga ranyangka Bagong sing biasane slengean lan sakarepeng dewek ndadak manglih sagedagan sementara prabu Baladewa lan Prabu Kresna sing melu rawuh saling pandeng lan mesem  kaku ndeleng polahe Bagong.

AYO BACA : Nang Mĕsemĕ, Kayong Ana Bahasa Tegalane (2)

Neng mburi Pendopo Petruk lan Gareng bareng Wisanggeni lan gatotkaca sing lagi ngopi ngguyu ngakak merga ngerti ning podium tempat pidato bagong wis ndalah kebetan Pidato sing ditulis Antasena sing maune wis dalah neng kono sadurunge acara tapuk.

Neng akhir acara Semar nyuled dupa sembari maca Kidung lan suluk lan langsunh mimpin Donga ndongakna arwah leluhur lan para pendiri Bangsa dilanjutna maca Doa tolak bala ijazah sekang sang hyang Antaboga:

Allohumma Sidanongklang sidanongkling...
Suminggah suminggih sumingkar sumingkir...
Ayam tulak ayam tukung tinulak sekabehaning Blai mrekungkung sekabehaning pancabaya...
Lamon ana pancabaya sing lor balika ngalor...lamon ana pancabaya sg wetan balika ngetan...lamon ana pancabaya sing kidul balika ngidul...lamon ana pancabaya sing kulon balika ngulon....
Sekar kentar sekar kentir...
Sekar Kentar Blaine kegawang angin...
Sekar Kentir Blaine kegawang Banyu....
Bengang benging bengang bengung bang bang kumimbang paribasane kembang...
Yahu ya Alloh yahu Ya Alloh yahu yaa dzaljalali wal ikrom...
Laa khaula wala quwwata illa billahil aliyil adziim...

Lak niat lia mung njaluk Semoga kabeh pageblug lan Bencana cepet sirna sekang Bumi Nusantara
Amiiin.....

Ki Sengkek Suharno,  Dalang Wayang Kebangsaan, Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupatan Tegal
- Pojok kali Cacaban 13 Des 2020

AYO BACA : IKAPRA Kota Tegal Bagikan 2.500 Masker, Jumadi: Ini Bagian Relawan Mandiri

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar