Njiret Apa Kejiret?

  Jumat, 18 Desember 2020   Dwi Ariadi
Ki Sengkek Suharno, Dalang Wayang Kebangsaan,(dok)

AYOTEGAL.COM -- Petruk lubar Maca bukune Virdika Utama kayong ndadak mecucu cangkeme umad umed sembari matane abang ngucluk ngliwati Gareng sg lagi gegeni sambi kridong sarung ng sisi tengen Pendapa Karangkadempel clingak clinguk nggoleti bagong kayong ana sing penting nemen sg kidu dikandahna.

Bengi kuwe wayah repan subuh ra bisa delakna klakon padu antarane Bagong lan Petruk ng Pojok Pendapa Karang Kadempel mbahas kedaden bisane miyen Semar nganti kosih diusir sekang Kahyangan Suryalaya dening sang Hyang Tunggal.

Sawise nginung kopi pahit gaweane gareng banjur nyuled udud Tingwek (nglinting dewek) petruk langsung ngetebres ngarepe bagong monine Semar kwe maha maha mulane diusir sing kahyangan sebab ulahe dewek sing ora bisa ngrimuk alias nglobi lan kompromi sing munculna anggepan Semar gagal secara komunikasi pulitik.

Kudune kwe  klawan modal intelektual lan kebhatinan sing sa nduwure wong lumrah semar kwe mampu ngredam kabeh macem tipu daya lan jiret sing dipasang musuh pulitike yakuwe bathara guru aing awit gemiyen mula wis pada ngerti kabeh nduwe kepenginan lan ambisi nguasai  tahta Kahyangan surya laya.

Bisane malah nglakoni blunder ngetokna Dekrit ana apa sing jelas jelas ora pan mungkin bisa didadekna kenyataan karna akeh sing ora setuju termasuke wong wonge dewek kaya Togok ro mbilung.

AYO BACA : Realisasi Bantuan Subsidi Upah Capai 93,94 Persen

Bagong sing awit mau sibuk mangan jajan Randa kemul gaweane bojone gareng malah katon nyrenges tok ra ngeh karo omongane Petruk dan malah katon ngece lan nganggep remeh sebab karo ngguyu bisa ngrebut rokok sing neng cangkeme petruk trus dempot deweke.

Dewke malah nganggep Petruk kwe kaya wong sing oraa kenal ro ora paham Semar padahal nggal dina srawung lan urip bareng bisa kosiken ngetokna omongan ky kuwe sementara Semar dewek wis ora nggagas lan ora masalahna maning perkara kuwe sebab wis dianggep kedaden biasa ning uripe menungsa neng alam dunya.

Jare Bagong malahan diudunane  semar maring Bumi kwe karepe Semar dewek sing krasa deweke rabakal bisa suwe  kumpul ro menungsa sing tamak lan ngangsa klawan dunya lan jabatan  mentingna syahwat pulitike ketimbang ati nurani sing akhire wani ngalalna  segala cara mendah klakon kuasa.

Mungkin bae malah semar dewek wis ngarti bakale dimanfaatna lan dijiret trus digawe seolah salaj ngarepe Sang hyang Tunggal sehingga tanpa beban lan rasa nlangsa sa cuil cuila deweke metu sing kahyangan kur nganggo kolor pendek ro kaos oblong go satire bahwa sing nunggoni kahyangan kwe kaya bocah cilik sing esih TK.

Malahan Bagong balik takon asline sapa sing njiret lan sapa sing kejiret sebab nyatane wong sing dianggep masangkala Semar saiki malah dadi  pesakitan lan dikucilna trus kebuka kedoke dewek tanpa Semar nglakoni apa apa.

AYO BACA : Ganjar Terbitkan SE Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Semar kwe wonh sing linuwih lan tajem mata bathin lan  penerawangane sing mampu maca lan mrediksi kedaden sg bakale tumeka serta gawe analisis sekaligus pemecahane sehingga masalah gedene pira bae kwe   gampang lan cepet bisa dislesekna  tur paham sadurunge wong lia ngerti.

Mungkin bae kye asline bagian dari skenarione sing malah pengin mudun nang Bumi sing wis dadi tanggungjawabe dadi pemikir lan intelektual serta pengayom uga pemberi cahaya (qondilulloh) kanggo umat menungsa sing urip nang jagad raya kiye sehingga deweke ngejorna awake dewek ben katon kejiret...

Aja klalen juga bahwa Semar kwe keturunan Dewa sing duwe sanad langsung maring sang Hyang Wenang sing mesti duwe misi khusus lan ora bisa ditebak lan diprediksi apa sing bakal dilakoni karna dasare senenge sakrepe dewek lan sapenakeng boyok nyatane.

Sing paling penting kuwe lamon Semar ora mudun neng bumi maka oran bakal ana Gareng Petruk lan Bagong ya kwe awake dewek kiye sg dadi anak turunane sing duwe kewajiban nututi lan ndadekna teladan serta mbudidaya ben bisa nerusna apa sing wis dilakoni Semar gemiyen.

Petruk mekur bisane mlongo lan ngejejer kaya kamitenggengen ngrungokna kabeh sing diomongna Bagong sing yakin ora dinyana metu sg cangkeme Bagong nganti ora sadar udud sing ana neng sak klambine dikutil ro Bagong karo apen apen pamit maring pawon pan njukut boled sing lagi digodog.

Gitu aja kok repot...
\nWallohua'lam bisshowab.

Ki Sengkek Suharno, Pegiat Kebudayaan, Dalang Wayang Kebangsaan, Wakil Ketua PC GP Ansor Kab. Tegal
\n■Pojok Nyong Kopi 17 Des 2020
\n#bedahbuku
\n#menjeratgusdur

AYO BACA : Malam Tahun Baru 2021, Tak Ada Hiburan dan Pesta Kembang Api di Kota Tegal

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar